حماسه جاوید غدیر

  • ۷۵

حماسه جاوید غدیر
پس از اتمام اعمال مناسک حج فرمان الهى برای نصب جانشین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل مى‏شود. جبرئیل پى در پى فرود مى‏آید و رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور معرفى حضرت على علیه السلام به عنوان خلیفه بلا فصل و جانشین خود مى‏شود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردم را در کنار برکۀ غدیر فرا مى‏خوانند. سلمان و مقداد و ابوذر و عمّار محیط را آماده مى‏کنند. منبرى آماده شده و پیامبر صلی الله علیه و آله پس از اقامۀ نماز خطبه مفصّل غدیر را ایراد مى‏فرمایند؛ که همۀ آن را علماءِ شیعه و بخش های مهمی از آن را کتاب های معتبر اهل سنّت آورده اند؛ در این خطبه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله به آیات زیادی از قرآن که در شأن حضرت علی علیه السلام و امامان بعد از او نازل شده تصریح فرمودند، مطالب این خطبه مجموعه ای از ..................