پیمان‌شکنی قبیله بنی‌قریظه

  • ۸۱

سؤال

جریان قبیله بنی قریظه چه بود؟ آیا پیامبر دستور کشتار عده‌ای از یهودیان بنی قریظه را دادند؟

بنی‌قریظه از قبیله‌های یهودی ساکن مدینه بودند. پیامبر اسلام(ص) پس از مهاجرت به مدینه، برای ایجاد اتحاد میان مسلمانان و یهودیان پیمان دفاعی‌ای میان سه قوم یهود و مسلمانان می‌بندد. بر اساس این پیمان، قرار شد که یهودیان، به ضرر اسلام قدمی برندارند به دشمنان مسلمانان کمک نکنند. هرگاه بر خلاف این قرارداد رفتار کنند پیامبر(ص) در مورد ایشان در انجام هر تصمیمی، مختار خواهد بود. بنی‌قریظه با کمک کردن به مشرکان در جنگ احزاب، علیه مسلمانان پیمان‌شکنی کردند. بعد از پیروزی مسلمانان در جنگ احزاب، طبق قرارداد، مردان جنگی این قبیله اعدام، اموالشان مصادره و زنان و فرزندانشان اسیر شد.